ECTC-TR

مبدل دما

 • قابل نصب روی هد
 • قابلیت تنظیم ورودی به صورت RTD ، TC
 • بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی
 • قابلیت برنامه ریزی از طریق UART ، USB
 • استفاده راحت از طریق نرم افزار Coni 01
 • فقط دارای ارتفاع 20 و 40 میلیمتر
 • تغییر به صورت خطی خروجی در هنگام تغییر دما
 • دسترسی کامل به خصوصیت ها در هنگام کارکرد
 • حفاظت خارجی در برابر نویز EMC
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • مناسب برای نصب روی هد
 • جنس بدنه از مواد خودخاموش شونده
 • دارای وزن تقریبی 40 گرم بعد از بسته بندی

 

 • تنظیم ورودی به صورت RTD ، TC
 • بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی
 • برنامه ریزی از طریق UART ، USB
 • استفاده راحت از طریق نرم افزار Coni 01
 • فقط دارای ارتفاع 20 و 40 میلیمتر
 • تغییر به صورت خطی خروجی در هنگام تغییر دما
 • دسترسی کامل به خصوصیت ها در هنگام کارکرد
 • حفاظت خارجی در برابر نویز EMC

 

 • دارای ورودی به صورت TC ، PT100
 • دارای خروجی به صورت آنالوگ 4-20 و 20-4 میلی آمپر

Description

 • قابل نصب روی هد
 • قابلیت تنظیم ورودی به صورت RTD ، TC
 • بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی
 • قابلیت برنامه ریزی از طریق UART ، USB
 • استفاده راحت از طریق نرم افزار Coni 01
 • فقط دارای ارتفاع 20 و 40 میلیمتر
 • تغییر به صورت خطی خروجی در هنگام تغییر دما
 • دسترسی کامل به خصوصیت ها در هنگام کارکرد
 • حفاظت خارجی در برابر نویز EMC
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • دارای قطر 44 میلیمتر و ارتفاع 20 میلیمتر

 

 • دمای مناسب کارکرد دستگاه بین 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • دمای نگهداری محصول بین 25- تا 70 درجه سانتیگراد بدون یخ زدگی
 • حداکثر رطوبت محیط کارکرد دستگاه %80 در دمای 31 درجه می باشد که به صورت خطی به %50 در دمای 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد
 • حداکثر ارتفاع کاری 2000 متر از سطح دریا
 • عدم استفاده در محیط هایی که دارای گازهای خورنده و قابل اشتعال