EMTC2412

کنترلر شیر سرد کن

 • سایز 35*77 میلیمتر
 • مخصوص مخازن شیر سرد کن
 • کنترل On-Off
 • یک سنسور ورودی NTC
 • دارای 2 آلارم خروجی با قابلیت انتخاب برای سرمایش و همزن
 • قابلیت تنظیم پارامترهای حفاظت کمپرسور
 • توانایی تنظیم حالت ورودی به صورت On-off در صورت قطع شدن سنسور
 • قابلیت تنظیم مدت زمان روشن و خاموش بودن هم زن
 • قابلیت تنظیم حد بالا و پایین برای SetPoint
 • انتخاب واحد دما بر حسب ºC یا ºF
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY  هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485ModBus  (مطابق سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE
 • نمایشگر 4 رقمی
 • مناسب برای نصب بر روی پنل
 • پنل جلویی ضد آب IP65
 • ولتاژ تغذیه 230V AC, 24V AC/DC , 12V AC/DC, 9-30V DC/7-24V AC
 • جنس بدنه از مواد خود خاموش شونده
 • دارای وزن تقریبی 190 گرم بعد از بسته بندی
 • مخصوص مخازن شیر سرکن
 • تنظیمات آسان توسط پنل جلویی
 • انتقال پارامترها توسط ENDAKEY  هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • سنسور NTC
 • انتخاب واحد دما براساس ºC یاºF
 • کنترل به صورت  On-Off
 • رنج دمایی کارکرد بین 60-تا 150 درجه سانتیگراد
 • ارتباط از طریق RS485ModBus  ( مطابق سفارش)
 • 1 رله خروجی به صورت NO 20A برای سرمایش
 • 1 رله خروجی به صورت  NO+NC 8A برای همزن
 • اتصال راحت توسط ترمینال پیچی

Description

 • سایز 35*77 میلیمتر
 • مخصوص مخازن شیر سرد کن
 • کنترل On-Off
 • یک سنسور ورودی NTC
 • دارای 2 آلارم خروجی با قابلیت انتخاب برای سرمایش و همزن
 • قابلیت تنظیم پارامترهای حفاظت کمپرسور
 • توانایی تنظیم حالت ورودی به صورت On-off در صورت قطع شدن سنسور
 • قابلیت تنظیم مدت زمان روشن و خاموش بودن هم زن
 • قابلیت تنظیم حد بالا و پایین برای SetPoint
 • انتخاب واحد دما بر حسب ºC یا ºF
 • قابلیت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY  هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485ModBus  (مطابق سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE
 • ابعاد برش مورد نیاز پنل : طول 71.5 میلیمتر، ارتفاع 28.5 میلیمتر
 • ابعاد خارجی : 77 میلیمتر، ارتفاع 35 میلیمتر، عمق 61 میلیمتر
 • حداقل عمق مورد نیاز برای خروج راحت از پنل : 60 میلیمتر
 • حداکثر ضخامت پنل برای نصب دستگاه : 7 میلیمتر
 • دمای مناسب کارکرد دستگاه 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • دمای نگهداری محصول بین25-تا 70 درجه سانتی گراد بدون یخ زدگی
 • حداکثر رطوبت محیط کارکرد دستگاه %80  در دمای 31 درجه می باشد که به صورت خطی به %50 در دمای 40 درجه سانتیگرا کاهش می یابد
 • حداکثر ارتفاع کاری 2000 متر از سطح دریا
 • عدم استفاده در محیط هایی که دارای گاز های خورنده و قابل اشتغال