ERPA1-550-F

SSR تناسبی

 • نمایشگر چهار رقمی
 • جریان بار 50 آمپر
 • ولتاژ بار 500-180 ولت
 • دارای سیگنال ورودی 10-0/2 ، 5-0/1 ولت 20-4/0 میلی آمپر 10-0/1 کیلو اهم
 • کنترل زاویه فاز یا Zero-cross
 • داری سافت استارت یا کیک استارت
 • دارای خروجی Alarm
 • دارای ولتاژ پیک با محافظت واریستور
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • دارای نمایشگر چهار رقمی
 • ولتاژ تغذیه 230-90 ولت AC
 • مناسب برای نصب بر روی پنل
 • جنس بدنه از مواد خودخاموش شونده
 • دارای وزن تقریبی 450 گرم بعد از بسته بندی

 

 • جریان بار 50 آمپر
 • ولتاژ بار 500-180 ولت
 • دارای سیگنال ورودی 10-0/2 ، 5-0/1 ولت 20-4/0 میلی آمپر 10-0/1 کیلو اهم
 • کنترل زاویه فاز یا Zero-cross
 • داری سافت استارت یا کیک استارت
 • دارای خروجی Alarm
 • دارای ولتاژ پیک با محافظت واریستور
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای ولتاژ پیک با محافظت واریستور

 

 • سیگنال ورودی 10-0/2 ، 5-0/1 ولت 20-4/0 میلی آمپر 10-0/1 کیلو اهم
 • خروجی جریان بار 50 آمپر
 • دارای خروجی Alarm
 • ولتاژ بار 500-180 ولت

Description

 • نمایشگر چهار رقمی
 • جریان بار 50 آمپر
 • ولتاژ بار 500-180 ولت
 • دارای سیگنال ورودی 10-0/2 ، 5-0/1 ولت 20-4/0 میلی آمپر 10-0/1 کیلو اهم
 • کنترل زاویه فاز یا Zero-cross
 • داری سافت استارت یا کیک استارت
 • دارای خروجی Alarm
 • دارای ولتاژ پیک با محافظت واریستور
 • قابلیت ارتباط از طریق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • ابعاد خارجی : طول 46 میلیمتر، ارتفاع 110 میلیمتر، عمق 117 میلیمتر

 

 • دمای مناسب کارکرد دستگاه بین 25- تا 60 درجه سانتیگراد
 • دمای نگهداری محصول بین 30- تا 100 درجه سانتیگراد بدون یخ زدگی
 • حداکثر رطوبت محیط کارکرد دستگاه %90 در دمای 20 درجه می باشد که به صورت خطی به %50 در دمای 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد
 • حداکثر ارتفاع کاری 1000 متر از سطح دریا
 • عدم استفاده در محیط هایی که دارای گازهای خورنده و قابل اشتعال