G-885

USB-RS485/422 مبدل

 • مبدل RS485/RS422 به USB
 • USB سری 2
 • انتقال اطلاعات در مسیر مستقیم به صورت اتوماتیک
 • سرعت پورت سیگنال سریال 300 تا 921600 بیت بر ثانیه
 • دارای ظرفیت بار تا 32 رابط
 • حداکثر فاصله ارتباطی به طول 1.2 کیلومتر (در 9600 بیت بر ثانیه)
 • حفاظت بر مبنای 1.5kV ESD
 • نمایشگر سیگنال به صورت LED
 • چشمک زن شدن در هنگام انتقال داده
 • کارکرد با Windows95/98/2000/XP/Vista
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • آسنکرون، P2P ، P2M حالت کار Half Dublex
 • انتقال اطلاعات در مسیر  مستقیم به صورت اتوماتیک
 • سرعت پورت سیگنال سریال 300 تا 921600 بیت بر ثانیه
 • ظرفیت بار تا 32 رابط
 • حداکثر فاصله ارتباطی به طول 1.2 کیلومتر (در 9600 بیت بر ثانیه)
 • حفاظت بر مبنای 1.5kV ESD
 • نمایشگر سیگنال
 • چشمک زن شدن در هنگام انتقال داده
 • کارکرد با Windows95/98/2000/XP/Vista

 

 • مبدل RS485/RS422 به USB
 • USB سری 2

Description

 • مبدل RS485/RS422 به USB
 • USB سری 2
 • انتقال اطلاعات در مسیر مستقیم به صورت اتوماتیک
 • سرعت پورت سیگنال سریال 300 تا 921600 بیت بر ثانیه
 • دارای ظرفیت بار تا 32 رابط
 • حداکثر فاصله ارتباطی به طول 1.2 کیلومتر (در 9600 بیت بر ثانیه)
 • حفاظت بر مبنای 1.5kV ESD
 • نمایشگر سیگنال به صورت LED
 • چشمک زن شدن در هنگام انتقال داده
 • کارکرد با Windows95/98/2000/XP/Vista
 • دارای نشان استاندارد CE

 

 • دمای مناسب کارکرد دستگاه بین 40- تا 80 درجه سانتیگراد
 • رطوبت مناسب کارکرد دستگاه بین 5 تا 95%