شرکت کنترل صنعت در زمينه طراحي، توليد، مونتاژ و راه اندازي تابلو برق هاي با کيفيت و استاندارد هم فعاليت مي نمايد.
واحد مستقل توليد و مونتاژکاري با استفاده از نرم افزارهاي طراحي 3بعدي ، نقشه کشي و سيم کشي ، قبل از اجرا امکان بروز خطا را کاهش داده و در نتيجه سبب افزايش امنيت و همچنين کاهش هزينه توليد مي گردد.