EVENT در HMI

ثبت و ذخیره رویداد های انتخابی در HMI

دانلود

فعال نمودن صدای بازر در HMI

توسط این برنامه میتوانید صدای بازر HMI را روشن و خاموش نمایید

دانلود

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

نمونه برنامه و کد ماکرو جهت تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در HMI

دانلود

نحوه ارتباط پورت RS232

تست - راهنمای ارتباط مابین PLC و HMI از طریق پورت RS232

دانلود

ارتباط ما بین GMTCNT HMI و PLC Delta

تست - نمونه برنامه برای تنظیم ارتباط PLC دلتا و GMTCNT HMI

دانلود

نحوه دانلود برنامه از حافظه USB به HMI

تست - دانلود برنامه از حافظه USB به HMI

دانلود

ارتباط RS485 مابین HMI & PLC

نمونه برنامه برای تنظیم ارتباط PLC & HMI در برنامه GMTSOFT

دانلود