متناسب با نياز جامعه برای خريد آسان، و ارائه خدمات بهتر و نوين شرکت کنترل صنعت در نظر دارد به زودی در سايت اين شرکت جهت رفاه حال عموم مردم و نمايندگان امکان خريد به صورت آنلاين را فراهم نمايد