با توجه به نياز روز افزون گسترش تکنولوژی و همچنين تقاضای متقاضيان برای سهولت انتخاب و تشخيص صحيح محصولات مورد نياز، سايت جديد کنترل صنعت به همت پرسنل واحد فنی و فروش و با عنايت به خداوند بزرگ و متعال آماده بهره برداری گرديد.